Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Arbeidsvergunning bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Arbeidsvergunning

Generieke inhoud

Titel

Arbeidsvergunning

Inhoud

Om als werkgever een buitenlandse werknemer op Belgisch grondgebied in dienst te nemen, moet u in principe vooraf een arbeidsvergunning hebben. Uw buitenlandse werknemer moet een arbeidskaart B hebben. Maar voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland is geen arbeidsvergunning nodig. Zij hebben ook geen arbeidskaart nodig.

Voor een overzicht van de voorwaarden waaronder buitenlandse werknemers in Vlaanderen en België kunnen werken kunt u terecht op de website van het Departement voor Werk en Sociale Economie of bij de provinciale Dienst Economische Migratie van het Departement voor Werk en Sociale Economie.

Via het uniek loket 'Werken in België: Limosa' worden uw administratieve verplichtingen vereenvoudigd als u als buitenlandse onderneming of organisatie iemand in België wil tewerkstellen of als u zich als zelfstandige tijdelijk of gedeeltelijk in België wil vestigen.

Voorwaarden
-
Procedure

U moet een aanvraagdossier indienen bij de provinciale Dienst Economische Migratie. Dit is federale materie die door de gewesten wordt uitgevoerd.

Brusselse bedrijven kunnen terecht bij het ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland en Liechtenstein hebben geen arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kunt u terecht bij de provinciale Dienst Economische Migratie.

Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Team arbeidskaarten Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
Belgium

Team arbeidskaarten Gent
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
Belgium

Team arbeidskaarten Leuven
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6
3000 Leuven
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels

arbeidskaart

arbeidsmigrant

arbeidsmigratie

arbeidsvergunning

buitenlander

buitenlander aanwerven

buitenlanders

buitenlanders tewerkstellen

buitenlandse werknemer

economische migratie

eer

gastarbeid

limosa

migranten

werkvergunning

PID

583