Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Persoonlijke-assistentiebudget voor personen met een handicap bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Persoonlijke-assistentiebudget voor personen met een handicap

Generieke inhoud

Titel

Persoonlijk-assistentiebudget voor personen met een handicap (PAB)

Inhoud

Met een Persoonlijk-assistentiebudget (PAB) kan een persoon met een handicap assistentie thuis, op school of op het werk organiseren en financieren.

Met het PAB werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever. Uw assistenten voeren allerlei taken voor u uit en helpen u bij de organisatie van uw dagelijks leven, bijvoorbeeld voor:

  • huishoudelijke taken (koken, opruimen, enz.)
  • lichamelijke taken (wassen en aankleden, eten, enz.)
  • verplaatsingen (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
  • dagactiviteiten (uitstappen, enz.)
  • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn of haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, ...).

U krijgt een PAB tot u het zelf stopzet, of het wordt stopgezet wegens overlijden of fraude.

Voorwaarden

Vanaf 1 april 2016 kan een PAB enkel aangevraagd worden voor minderjarigen, via de Afdeling Continuïteit en Toegang (Intersectorale Toegangspoort). Meerderjarigen kunnen een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen.

Zodra u toegang hebt tot een PAB, mag u die niet zomaar gebruiken. Het geld is bedoeld om uw persoonlijke assistent(en) te betalen, die u helpen bij:

  • huishoudelijk taken
  • lichamelijke taken
  • verplaatsingen
  • dagactiviteiten
  • agogische, pedagogiche of orthopedagogische ondersteuning van uzelf of uw ouders.

Met uw PAB kunt u ook de onkosten van vrijwillige assistenten betalen en de uren van tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken die door het VAPH niet terugbetaald worden.

Met het PAB kunt u ook andere kosten betalen, bijvoorbeeld de kosten van het bioscoopticket van uw persoonlijke assistent wanneer hij of zij u vergezelt naar de bioscoop. Die kosten mogen echter niet meer dan 5% van het PAB uitmaken.

Procedure

Vanaf 1 april 2016 kunnen enkel minderjarigen een PAB aanvragen. Zij kunnen dit doen via de Afdeling Continuïteit en Toegang (Intersectorale Toegangspoort).

Spoedprocedure

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met snel degeneratieve aandoeningen hebben, gezien de evolutie van hun ziekte, sneller bijstand nodig. Daarom kunnen zij via een spoedprocedure onmiddellijk een PAB toegekend krijgen. Om de spoedprocedure te starten laat u een attest invullen door de behandelende arts-specialist.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Om uitgaven terug te vorderen, moet u een kostenstaat invullen en bezorgen aan het VAPH.

Uitzonderingen

Het PAB stelt u in staat om heel uiteenlopende vormen van ondersteuning te financieren. Er zijn echter ook beperkingen. 

Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
Belgium

Afdeling Continuïteit en toegang regio Antwerpen
Kievitplein 20
2018 Antwerpen
Belgium

Afdeling Continuïteit en toegang regio Limburg
Guffenslaan 9
3500 Hasselt
Belgium

Afdeling Continuïteit en toegang regio Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
Belgium

Afdeling Continuïteit en toegang regio Vlaams-Brabant en Brussel
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6
3000 Leuven
Belgium

Afdeling Continuïteit en toegang regio West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1
8200 Brugge
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Trefwoord

assistentiebudget

bijkomend budget gehandicapte

bijkomend budget voor bijstand

bijstand gehandicapte

budget voor gehandicapte

persoonlijk assistentie budget

PID

589