Erkenning en subsidiëring van de Logo's (Lokaal Gezondheids Overleg)

Generieke inhoud

Titel

Erkenning en subsidiëring van de Logo's (Lokaal Gezondheids Overleg)

Inhoud

Logo staat voor samenwerkingsverband voor locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie. De Vlaamse overheid erkent de Logo’s voor een periode van 6 jaar en subsidieert hun werking. Logo’s zijn samenwerkingsverbanden van preventieorganisaties en functioneren als motor voor een locoregionale werking. Ze verspreiden methodieken opdat preventieorganisaties ze opnemen in hun werking of hun beleid. Elk Logo beschikt over een team van deskundige medewerkers in de preventieve gezondheidszorg.

Voorwaarden

Om als Logo te kunnen werken in Vlaanderen of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is een erkenning vereist. Zorg en Gezondheid erkent de Logo’s. Een Logo moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen.

Procedure

Alle nodige informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als Logo kunt u vinden op de website van Zorg en Gezondheid.

Zorg en Gezondheid erkent Logo’s voor een periode van 6 jaar.

Een erkenning kan verlengd worden met een periode van 6 jaar. Alle nodige formulieren en informatie over het verlengen van een erkenning als Logo kunt u vinden op de website van Zorg en Gezondheid.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Een erkend Logo ontvangt elk werkingsjaar een subsidie van de Vlaamse overheid.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap Zorg en Gezondheid
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels

erkenning

logo's

subsidies

subsidiëring

PID

607