Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden

Generieke inhoud

Titel

Subsidie voor verenigingen voor culturele en sportieve participatie van gedetineerden

Inhoud

Om de participatie van gedetineerden in hun directe sociale omgeving te realiseren, subsidieert de Vlaamse overheid een vzw die de culturele en sportieve participatie van deze doelgroep bevordert.

Voorwaarden

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een subsidie aanvragen. De regelgeving voorziet in de subsidiëring van één vereniging.

Verdere voorwaarden vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Procedure

  • Er is een subsidie voorzien voor één vereniging.
  • De subsidie wordt toegekend voor een periode van maximaal 5 jaar.

Voor de periode 2017 - 2021 werd de subsidie toegekend aan De Rode Antraciet.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet)

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Sociaal-cultureel & Transversaal
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Thema's

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Verwant product
-
Labels
-
PID

618