Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Generieke inhoud

Titel

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Inhoud

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht.

  Voorwaarden

  Of voor uw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

  In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

  Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Noodmaatregelen coronavirus

  Op 20 maart 2020 is een Nooddecreet in werking getreden. De Vlaamse overheid kan nu tijdelijke maatregelen invoeren om enerzijds de behandeling van noodzakelijke omgevingsvergunningen te versnellen en anderzijds beslissingstermijnen en openbare onderzoeken op te schorten:

  • Zo kunnen bv. tijdelijke ziekenhuizen gebouwd worden zonder vergunning of meldingsplicht voor een periode van 120 dagen vanaf 20 maart.
  • Voor vergunningsaanvragen tot en met 24 april 2020 krijgen gemeenten meer tijd om over die vergunning te beslissen. Vanaf 25 april 2020 kunnen openbare onderzoeken opnieuw starten.

  Procedure

  U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.

  Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

  De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

  Wat meebrengen
  -
  Bedrag
  -
  Uitzonderingen
  -
  Regelgeving

  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

  Documenten

  Taxonomie

  Bevoegde overheid

  Vlaamse overheid

  Afleverende dienst

  Lokale overheid

  Adres afleverende dienst
  -
  Type

  Toelating

  Doelgroep

  Burger

  Onderneming

  Organisatie

  Geografische toepassingsgebied

  Vlaamse Gewest

  Thema

  Bouwen en Wonen

  Thema's

  Bouwen en Wonen

  Verwant product
  -
  Labels

  attest

  bomen kappen

  bouwen

  bouwvergunning

  melding

  meldingsplicht

  omhakken

  ontbossen

  reclame

  reklame

  renoveren

  ruimte vlaanderen

  sloop

  sloopvergunning

  stedenbouwkundige vergunning

  tuinhuis

  uitdoen

  vergunning

  vrijstelling

  zonnepanelen

  PID

  620