Overslaan en naar de inhoud gaan

Verdeelrechten (Registratiebelastingen)

Generieke inhoud

Titel

Verdeelrechten (Registratiebelastingen)

Inhoud

Het verdeelrecht is een registratierecht dat verschuldigd is als een onroerend goed, dat aan verschillende mede-eigenaars behoort, wordt verdeeld.  Zo moet u, als u een deel van een onroerend goed overkoopt van een mede-eigenaar, verdeelrechten betalen op het onroerend goed waarvan u na aankoop (alleen) eigenaar wordt.

Voorwaarden

Het Vlaamse verdeelrecht is verschuldigd in de volgende gevallen:

  • U bezit met uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner een onroerend goed (bv. woning of perceel grond) gelegen in het Vlaamse Gewest. U en uw partner gaan uit elkaar en u wilt het deel eigendom dat uw partner bezit in het onroerend goed ‘overkopen’
  • U erft samen met broers en zussen een onroerend goed gelegen in het Vlaamse Gewest. U wilt het deel eigendom dat uw broers en zussen in de woning bezitten tegen vergoeding overnemen
  • U erft als langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van een woning gelegen in het Vlaamse Gewest en wilt de omzetting van het vruchtgebruik in volle eigendom mits betaling.

Procedure

Als u en uw partner uit elkaar gaan, en u wilt het deel van uw partner kopen, gaat u naar een notaris.

  • De notaris maakt de notariële akte van verdeling op.
  • De notaris beschikt over een termijn van 15 dagen om de akte van verdeling ter registratie aan te bieden bij een kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën.
  • Enkel FOD Financiën kan een bindende beslissing nemen in uw dossier. Voor meer info over uw dossier kunt u terecht in bij uw plaatselijk kantoor Rechtszekerheid.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Algemeen tarief

  • Het tarief van het verdeelrecht bedraagt 2,5%.

Verlaagd tarief

  • Sinds 1 januari 2015 bedraagt het tarief 1% voor gehuwden en wettelijk samenwonenden bij echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.
  • Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor het verlaagd tarief van 1%, neem dan contact op met uw notaris.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Belgium

Type

Financiƫle verplichting

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Bouwen en Wonen

Thema's

Bouwen en Wonen

Labels

echtscheidingstaks

echtscheidingstax

miserietaks

miserietax

misserietaks

misserietax

registratierechten

verdeeltaks

verdelingsrecht

PID

664