Overslaan en naar de inhoud gaan

OV - Onroerende voorheffing - Vermindering voor energiezuinige nieuwe gebouwen

Generieke inhoud

Titel

Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw

Inhoud

U kunt voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement, ...) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Die vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft dus zelf niets te ondernemen.

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het E-peil van het gebouw. Om de vermindering te krijgen moet dat E-peil aanzienlijk lager zijn dan het E-peil dat sowieso gehaald moet worden. Het E-peil hangt af van de:

 • compactheid van het gebouw
 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid
 • ventilatie
 • verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
 • oriëntatie en bezonning
 • koelinstallatie
 • verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen).

Deze vermindering kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een bescheiden woning.

Voorwaarden

 • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning. Het E-peil van een woning vindt u op het 'EPC Bouw'.
 • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een:
  • nieuwbouw (een nieuw gebouw met een stedenbouwkundige vergunning verkregen na 1 januari 2006 en met EPB-aangifte bij het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vanaf 1 januari 2008)
  • verbouwingen die gelijkgesteld worden met nieuwbouw:
   • herbouw na volledige afbraak
   • casco verbouwing met een 'beschermd volume' dat groter is dan 3000 m³
   • een deel dat aan een gebouw werd toegevoegd en waaraan een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen werd toegekend.
 • Voor nieuwbouw moet de onroerende voorheffing de eerste keer betaald worden in het jaar dat volgt op het jaar waarin het onroerend goed in gebruik werd genomen.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf of voor een vennootschap.
 • Sinds 2013 geldt de vermindering voor een periode van 5 jaar (voordien 10 jaar). De periode loopt door ook als de woning van eigenaar verandert.
 • U kunt de vermindering alleen krijgen als het E-peil laag genoeg is. Het moet lager zijn dan een bepaald maximum.
 • De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. U vindt dat jaartal van toekenning op uw EPC Bouw (pdf) (1.66 MB) in de 'Datum' (links onderaan, boven de handtekening van de 'verslaggever').

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

E-peil Vermindering

Periode

vóór 1-1-2013

max. E60 (woning)
max. E70 (ander gebouw)
20%

10 jaar

max. E40

40%

10 jaar

tussen 1-1-2013 en 31-12-2013

max. E50 50%

5 jaar

max. E30 100%

5 jaar

tussen 1-1-2014 en 31-12-2015

max. E40 50%

5 jaar

max. E30

100%

5 jaar

vanaf 1-1-2016 

max. E30 50%

5 jaar

max. E20 100%

5 jaar

 

Procedure

 • Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.
  Is dat niet het geval en denkt u dat u toch recht hebt op deze vermindering? Dan kunt u een bezwaar indienen. Op de website van de Vlaamse belastingdienst staat hoe u schriftelijk of online bezwaar kunt indienen.
 • Bij appartementsgebouwen kan het gebeuren dat de vermindering niet automatisch is toegekend op het aanslagbiljet. Ook dan kunt u bezwaar indienen.
 • Als de woning van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar automatisch ook deze vermindering voor de resterende periode van de 5 jaar waarin de korting werd toegekend.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Er is een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing en dat voor een periode van 5 jaar.
De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing u zult moeten betalen op basis van het E-peil van uw woning.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Vlaamse Belastingdienst
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 62
1030 Schaarbeek
Belgium

Vlaams Energieagentschap
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Bouwen en Wonen

Thema's

Bouwen en Wonen

Trefwoord

besparen

e-peil

energie

energiekorting

energieprestatie

energieverbruik

korting OV

nieuwbouw

nieuwbouwwoning

onroerende voorheffing

ov

vermindering

zuinig

PID

691