Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw

Generieke inhoud

Titel

Vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw

Inhoud

U kunt voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement, ...) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen.

Voorwaarden

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het E-peil van het gebouw. Om de vermindering te krijgen moet dat E-peil aanzienlijk lager zijn dan het E-peil dat sowieso gehaald moet worden. Het E-peil hangt af van de:

 • compactheid van het gebouw
 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid
 • ventilatie
 • verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
 • oriëntatie en bezonning
 • koelinstallatie
 • verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen).

Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning.

 • Het E-peil van uw woning vindt u op het 'EPC Bouw'. Het E-peil bestaat uit de letter E + een getal, bijv. E25, E30,....
  • Voorbeeld van EPC-Bouw bij aangifte tot 2019
  • Voorbeeld van EPC Bouw bij aangifte vanaf 2020.
 • De vermindering kan enkel toegekend worden voor een:
  • nieuwbouw (een nieuw gebouw met een stedenbouwkundige vergunning verkregen na 1 januari 2006 en met EPB-aangifte bij het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vanaf 1 januari 2008)
  • verbouwingen die gelijkgesteld worden met nieuwbouw:
   • herbouw na volledige afbraak
   • casco verbouwing met een 'beschermd volume' dat groter is dan 3000 m³
   • een deel dat aan een gebouw werd toegevoegd en waaraan een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen werd toegekend.
 • Voor nieuwbouw moet de onroerende voorheffing de eerste keer betaald worden in het jaar dat volgt op het jaar waarin het onroerend goed in gebruik werd genomen.
 • De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw.
 • De vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf of voor een vennootschap.
 • Sinds 2013 geldt de vermindering voor een periode van 5 jaar (voordien 10 jaar). De periode loopt door ook als de woning van eigenaar verandert.
 • U kunt de vermindering alleen krijgen als het E-peil laag genoeg is. Het moet lager zijn dan een bepaald maximum.
 • De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. U vindt dat jaartal van toekenning in de datum op uw EPC Bouw, dat links onderaan staat, boven de handtekening van de verslaggever.
  • Voorbeeld van EPC-Bouw bij aangifte tot 2019.
  • Voorbeeld van EPC Bouw bij aangifte vanaf 2020.
 • Deze vermindering kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een bescheiden woning.

Procedure

 • Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.
  Is dat niet het geval en denkt u dat u toch recht hebt op deze vermindering? Dan kunt u een bezwaar indienen. Op de website van de Vlaamse belastingdienst staat hoe u schriftelijk of online bezwaar kunt indienen.
 • Bij appartementsgebouwen kan het gebeuren dat de vermindering niet automatisch is toegekend op het aanslagbiljet. Ook dan kunt u bezwaar indienen.
 • Als de woning van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar automatisch ook deze vermindering voor de resterende periode van de 5 jaar waarin de korting werd toegekend.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Er is een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing en dat voor een periode van 5 jaar.
De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning.

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning maximaal E20 E21 t/m E30 E31 t/m E40 E41 t/m E50 E51 t/m E60
van 1 januari 2016 tot en met
31 december 2021
100% korting gedurende
5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting geen korting geen korting
van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015
100 % korting
gedurende 5 jaar
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting geen korting
van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013
100 % korting
gedurende 5 jaar
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende 5 jaar 50% korting gedurende 5 jaar geen korting
voor 1 januari 2013 40% korting gedurende 10 jaar 40% korting gedurende 10 jaar 40% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar

Als u een korting van 100% krijgt, dan ontvangt u van de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet met een te betalen bedrag van 0 euro.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing u zult moeten betalen op basis van het E-peil van uw woning.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Belgium

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Bouwen en Wonen

Thema's

Bouwen en Wonen

Labels

besparen

e-peil

energie

energiekorting

energieprestatie

energieverbruik

korting OV

nieuwbouw

nieuwbouwwoning

onroerende voorheffing

ov

vermindering

zuinig

BEN woning

BEN gebouw

PID

691