Overslaan en naar de inhoud gaan

Melden van gebreken aan wegen, fietspaden, wegverlichting, ... in Vlaanderen

Generieke inhoud

Titel

Melden van gebreken aan wegen, fietspaden, wegverlichting, ... in Vlaanderen

Inhoud

Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen, openbare verlichting, ... in Vlaanderen, kunt u online of telefonisch melden.

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meldt u het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Voorwaarden

Bij het Meldpunt Wegen kunt u terecht voor meldingen over wegen in Vlaanderen zoals:

 • wegdek
 • fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers
 • voetpaden, zebrapaden, ...
 • tunnels, bruggen, ...
 • verkeersdrempels, vluchtheuvels, ...
 • verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • openbare verlichting
 • verkeerslichten, flitspalen, trajectcontrole, andere camera's, ...
 • straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden, ...)
 • vangrails, vangplanken, pechstroken
 • bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen, ...)
 • waterafvoer
 • snelwegparkings, carpoolparkings
 • toegankelijkheid (voetpad, voetgangersgebied, halteplaatsen, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen, ...)
 • wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering, ...)
 • sluipverkeer
 • geluidshinder, trillingshinder, geurhinder en ongedierte
 • zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud, dood dier, ...
 • onvoldoende gestrooid of geruimd
 • ontwerp en inrichting van de weginfrastructuur.

Hebt u schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken? Ga na of u een schadevergoeding kunt krijgen.

Lees meer over het melden van gebreken aan wegen in Brussel en Wallonië.

Procedure

Online melden

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, eventueel foto's, ...).
 • Ga naar de website Meldpunt Wegen en vul de gegevens in. Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht.
 • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, ...).
 • Bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Rechtstreeks bij de wegbeheerder

 • Als het probleem zich voordoet op een gemeenteweg of -straat, kunt u dat ook rechtstreeks melden bij de gemeente of de stad in kwestie.
 • De autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer van de provincie waarin de weg ligt. Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bijv. E314, A12, R0, N20).
 • Voor bruggen over bevaarbare waterwegen zijn de waterwegbeheerders bevoegd.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Advies en begeleiding

Doelgroep

Burger

Onderneming

Organisatie

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Trefwoord

boom

defect

fietspad

gevaarlijk

glas

berm

kapot

meldpunt wegen

onveilig

pijlen

plant

put in weg

putten

schade

signalisatie

slechte staat

snelweg

straatlampen

straatverlichting

struik

stuk

takken

verkeersborden

verkeerslichten

verlichting

verzakking

voetpaden

weg

wegbeheer

wegentelefoon

wegverlichting

wegwijzers

zwerfvuil

sluikverkeer

sluipwegen

onderhoud

technisch defect

overlast

inrichting van de weg

wegwerken

wegenwerken

wegwerkzaamheden

lawaaihinder

beschadigd

afwatering

biflash

bi-flash

informatiebord

pechstrook

vuilnisbak

vuilbak

meldpunt fietspaden

0800 1 22 66

080012266

PID

710