Overslaan en naar de inhoud gaan

Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Generieke inhoud

Titel

Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Inhoud

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

U kunt ook een attest van hoofdverblijfplaats aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

 • uzelf
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het attest van hoofdverblijfplaats opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Federale overheid

Lokale overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Bewijs

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Bouwen en Wonen

Thema's

Bouwen en Wonen

Burger en Overheid

Verwant product
-
Labels

domiciliering

verblijf

hoofdverblijf

adres

hoofdadres

woonplaats

domiciliƫ

PID

778