Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwingsbericht

Waarschuwingsbericht
Opgelet product Gewaarborgde gezinsbijslag bestaat niet meer. U kan hier de laatste versie van het product bekijken.

Gewaarborgde gezinsbijslag

Generieke inhoud

Titel

Gewaarborgde gezinsbijslag

Inhoud

Kunt u in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op de gewaarborgde gezinsbijslag.

Voorwaarden

Voor de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag

 • U hebt geen recht op Belgische of buitenlandse kinderbijslag.
 • U hebt het kind financieel ten laste (u betaalt meer dan de helft van de onderhoudskosten van het kind, bijv. voeding, school, kleding, medische verzorging, ...)
 • U moet 5 jaar ononderbroken in België verblijven (met een wettelijke verblijfsvergunning).
 • U moet in het bezit zijn van een wettelijke verblijfsvergunning om in België te verblijven
 • Uw bestaansmiddelen mogen niet te hoog zijn 

Voor de bijslagtrekkende (meestal de moeder)

 • U hebt geen recht op Belgische of buitenlandse kinderbijslag.

Voor het kind

 • Het kind moet effectief in België verblijven.
 • Bepaalde categorieën van kinderen moeten in België verbleven hebben gedurende de laatste vijf jaar vóór de indiening van de aanvraag om gezinsbijslag.
 • Jongeren vanaf 18 jaar moeten naar school gaan, leerling onder leercontract zijn of werkzoekende schoolverlater zijn.
 • Het kind mag niet geplaatst zijn in een pleeggezin of een instelling
 • Het kind mag de volgende bestaansmiddelen hebben
  • hulp van het OCMW (leefloon of gelijkaardige hulp)
  • een studiebeurs
  • onderhoudsgeld
  • inkomsten in het kader van een toegelaten activiteit 

Voor meer informatie over de voorwaarden, en de eventuele afwijkingen hierop, neemt u best contact op met FAMIFED.

Procedure

Hebt u het kind ten laste, vraag dan de gezinsbijslag aan bij FAMIFED.

Wat meebrengen

Geboortebewijs

Bedrag

Op de website van Famifed vindt u de bedragen van de gewaarborgde gezinsbijslag.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst

Federaal agentschap voor de kinderbijslag
Trierstraat 70
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Trefwoord

gewaarborgd kinderbijslag

kinderbijslag

PID

841