Maximumfactuur (MAF) voor medische kosten

Generieke inhoud

Titel

Maximumfactuur (MAF) voor medische kosten

Inhoud

De maximumfactuur zorgt ervoor dat uw gezin per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald maximumbedrag.

Voorwaarden

Elk gezin komt in aanmerking voor de inkomens-MAF. Uw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden.

Procedure

Uw ziekenfonds houdt uw medische kosten bij. Als uw medische kosten het maximumbedrag van dat jaar overschrijden, betaalt uw ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Bij de eerste uitbetaling betreffende de MAF ontvangt u een attest.

Voor meer informatie over het terugbetalen van geneesmiddelen, dokterskosten, de maximumfactuur, enzovoort, wendt u zich best tot uw ziekenfonds.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Het bedrag van de inkomens-MAF is afhankelijk van uw netto belastbaar gezinsinkomen van het tweede jaar voor het jaar waarvoor het recht op MAF onderzocht wordt. De netto belastbare inkomens van alle gezinsleden worden samengeteld. Hoe lager dit totale gezinsinkomen, hoe lager het maximum en hoe sneller het recht op terugbetaling.

Hebt u binnen uw gezin personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, dan kunt u genieten van een bijkomend recht op de sociale MAF.

Daarnaast zijn er ook speciale voorwaarden voor kinderen jonger dan 19 jaar en chronisch zieken.

Meer informatie over de types van MAF vindt u op de website van het RIZIV.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Troonstraat 30
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels

maximumfactuur

PID

854