Overslaan en naar de inhoud gaan

Toeslag belastingvrije som bij personenbelasting

Generieke inhoud

Titel

Toeslag belastingvrije som bij personenbelasting

Inhoud

Als u één of meer kinderen ten laste hebt, hebt u recht op fiscale voordelen. Uw belastingvrije minimum wordt verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Daarnaast zijn er ook bijkomende toeslagen.

  • Voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt, hebt u recht op een belastingvrije som.
  • De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer personen met een handicap telt, heeft recht op één of meer toeslagen op de belastingvrije som.
  • Een kind met een handicap komt overeen met 2 kinderen bij de berekening van het aantal kinderen ten laste.

Voor een alleenstaande met kinderlast (ongeacht het aantal kinderen ten laste) bedraagt de belastingvrije som 1.440 euro.

Voorwaarden

  • Voor kinderen jonger dan 3 hebt u geen kosten voor kinderopvang ingebracht.
  • Voor kinderen met een handicap hebt u een attest waaruit blijkt dat een van uw gezinsleden voor 66% gehandicapt is.

Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Federale overheid

Adres afleverende dienst

Federale Overheidsdienst Financiƫn
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Schaarbeek
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Burger en Overheid

Thema's

Burger en Overheid

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels

belastingvermindering

personenbelasting

PID

868