Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel

Generieke inhoud

Titel

Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel

Inhoud

U kunt worden vrijgesteld voor het dragen van de veiligheidsgordel in uw voertuig:

 • als u achteruit rijdt
 • als u taxichauffeur bent en een klant vervoert
 • in bepaalde gevallen als u bestuurder of passagier bent in een prioritair voertuig
 • in het bezit bent van een vrijstelling omwille van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van een veiligheidsgordel.

Voorwaarden

Om te bewijzen dat u om medische redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen, hebt u een medisch attest nodig.

Procedure

U moet een aanvraag voor de vrijstelling om medische redenen schriftelijk aanvragen.

 • Laat een arts het modelattest invullen.
 • Stuur het ingevulde attest naar:
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
  Dienst Rijbewijzen
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel
 • U krijgt vervolgens een vrijstellingsbewijs toegestuurd.

Het vrijstellingsbewijs is strikt persoonlijk. U moet het bij u hebben wanneer u de veiligheidsgordel niet draagt.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Federale overheid

Adres afleverende dienst

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Sint-Joost-ten-Node
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Verwant product
-
Labels

autogordel

veiligheidsgordel

vrijstelling

gordelplicht

PID

887