Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidies voor wildbeheereenheden

Generieke inhoud

Titel

Subsidies voor wildbeheereenheden

Inhoud

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Binnen dit gebied wordt er aan planmatig wildbeheer gedaan.

Erkende wildbeheereenheden kunnen jaarlijks subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Er bestaan drie soorten subsidies:

  • basissubsidie: 300 euro
  • oppervlaktesubsidie: 150 euro voor elke volle schijf van 1.000 hectare jachtterrein in het WBE-werkingsgebied die tot de WBE behoort boven de 2.000 hectare
  • projectsubsidies voor projecten die zijn opgenomen in het faunabeheerplan: een WBE kan projectsubsidies krijgen van
    • maximaal 1.500 euro per kalenderjaar
    • of maximaal 9.000 euro voor de volledige erkenningsperiode van 6 jaar.

Beschrijving
-
Voorwaarden

De subsidies kunnen enkel aangevraagd worden door wildbeheereenheden die erkend zijn door de Vlaamse overheid.

De projectsubsidie wordt uitgekeerd op basis van een schuldvordering voor het project, het werkingsverslag van het afgelopen kalenderjaar, de stukken ter staving en de vaststellingen op het terrein.

Procedure

Een WBE moet op papier of online een subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos vóór 1 april van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Voor WBE’s die een nieuwe erkenning hebben sinds 1 juli 2015, worden de projectsubsidies aangevraagd via het faunabeheerplan.

Als je de onderstaande link naar de aanvraag gebruikt kies je E-loket jacht en wildbeheer en vervolgens formulier aanmaken, wildbeheer, Basis- en oppervlaktesubsie.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving

Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving sterk vereenvoudigd.

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Agentschap voor Natuur en Bos
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Andere organisatie

Burger

Vereniging

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Milieu en Energie

Thema's

Milieu en Energie

Labels
-
PID

196