Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwalificatiekaart bestuurder

Generieke inhoud

Titel

Kwalificatiekaart bestuurder

Inhoud

België reikt een ‘kwalificatiekaart bestuurder’ uit aan personen die:

  • niet voldoen aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te krijgen
  • maar wel een nascholing hebben gevolgd in België om de vakbekwaamheid te verlengen omdat ze in een Belgisch bedrijf werken.

Als de werkgever van de beroepschauffeur in Vlaanderen gevestigd is, moet u zulke kaarten vanaf 1 maart 2022 bij Vlaanderen aanvragen.

Beschrijving
-
Voorwaarden

Als u het bewijs van vakbekwaamheid hebt, moet u per cyclus van 5 jaar 35 uren nascholing volgen bij een erkend opleidingscentrum om dat bewijs te behouden. Daarbij moet u voor elk thema:

  • minstens 1 module volgen
  • minstens 1 module volgen met 3 uur achter het stuur (ecologisch rijden of defensief rijden).

U mag binnen een periode van 5 jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de code 95 niet 2 keer exact dezelfde module volgen (behalve in de eerste cyclus).

Ook de volgende opleidingen tellen mee:

  • het vervoer van gevaarlijke goederen (voor 14 kredietpunten)
  • het vervoer van dieren (voor 7 kredietpunten)
  • omgang met personen met een handicap (voor 7 kredietpunten).

Een buitenlandse bestuurder kan de nascholing volgen in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder officieel woont.

Meer info over de voorwaarden voor vakbekwaamheid

Procedure

Vul het online aanvraagformulier in. U ontvangt daarna een betalingsverzoek (met een gestructureerde mededeling). Zodra het bedrag betaald is, wordt de kwalificatiekaart opgestuurd.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Kost

De kostprijs van de kwalificatiekaart bedraagt 23 euro.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

  • Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
Belgium

Type

Bewijs

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Verwant product
-
Labels
-
PID

2029