Overslaan en naar de inhoud gaan

Amateurkunsten: Projectsubsidie voor een internationaal project in Vlaanderen (Amateurkunstendecreet 2000)

Generieke inhoud

Titel

Amateurkunsten: Projectsubsidie voor een internationaal project in Vlaanderen (Amateurkunstendecreet 2000)

Inhoud

De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor internationale culturele projecten binnen het amateurkunstenveld die plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Deze dienst is actief.

Voorwaarden

Zowel amateurkunstenorganisaties als amateurkunstengroepen komen in aanmerking voor deze projectsubsidie.

Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:

  • Uw organisatie beschikt over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter.
  • Uw organisatie is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Uw aanvraag is tijdig ingediend.
  • U gaat ermee akkoord om op verzoek alle nuttige en noodzakelijke gegevens over uw werking te verstrekken.
  • Uw aanvraag is in het Nederlands opgesteld.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving.

Procedure

Dien uw aanvraag in via de webapplicatie KIOSK, uiterlijk op 30 september van het jaar dat voorafgaat aan de realisatie van het project. In KIOSK krijgt u instructies om de aanvraag correct en volledig in te dienen.

Meer informatie over de beoordeling van de aanvraag, de toekenning van de subsidie, de verantwoording van de subsidie en het toezicht op de aanwending van de subsidie vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag moet u een aantal bewijsstukken opladen. U krijgt daarover de nodige informatie in KIOSK.

Bedrag

Subsidie

De regelgeving legt geen minimale of maximale bedragen vast. De projectsubsidie wordt bepaald op basis van een kwalitatieve beoordeling van uw aanvraag.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

Decreet betreffende de amateurkunsten van 22 december 2000

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Sociaal-cultureel & Transversaal
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Andere organisatie

Burger

Vereniging

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Thema's

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Verwant product
-
Labels
-
PID

2539