Overslaan en naar de inhoud gaan

Circuskunsten: Projectsubsidie voor de creatie en spreiding van een circuskunstproductie (Circusdecreet 2019)

Generieke inhoud

Titel

Circuskunsten: Projectsubsidie voor de creatie en spreiding van een circuskunstproductie (Circusdecreet 2019)

Inhoud

De Vlaamse overheid wil met de projectondersteuning voor creatie en spreiding kansen creëren voor circusartiesten en -gezelschappen zodat die tijd en ruimte krijgen om aan een nieuwe circuscreatie te werken en er een spreidingsplan voor op te stellen. De projectsubsidie wordt dan ook ingezet voor de kosten die rechtstreeks verband houden met dat creatie- en spreidingsproces.

Deze dienst is actief.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze projectsubsidie, moet uw aanvraag voldoen aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden:

  • U dient de aanvraag in
    • ofwel als natuurlijke persoon
    • ofwel als organisatie met rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter en een maatschappelijke zetel in in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • U dient een tijdige en volledige aanvraag in.
  • Uw aanvraag voldoet aan de vormvereisten.
  • Uw aanvraag is in het Nederlands opgesteld.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving.

Procedure

Dien uw aanvraag in via de webapplicatie KIOSK, uiterlijk op 1 maart van het jaar dat voorafgaat aan de start van het project. In KIOSK krijgt u instructies om uw aanvraag correct en volledig in te vullen.

De projectsubsidie kan voor maximaal 3 jaar worden aangevraagd. Een gesubsidieerd project kan ook korter duren.

Meer informatie over de beoordeling van de aanvraag, de toekenning van de subsidie, de verantwoording van de subsidie en het toezicht op de aanwending van de subsidie vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag moet u een aantal bewijsstukken opladen. U krijgt daarover de nodige informatie in KIOSK.

Bedrag

Subsidie

De regelgeving legt geen minimale of maximale bedragen vast. De werkingssubsidie wordt bepaald op basis van een kwalitatieve beoordeling van uw aanvraag.

Uitzonderingen

U kunt deze subsidie niet aanvragen als uw organisatie op basis van het Circusdecreet al een werkingssubsidie ontvangt als circuswerkplaats, circusatelier, circusgezelschap of circuscentrum, of een projectsubsidie voor de organisatie van een festival.

Regelgeving

Decreet van 1 maart 2019 houdende een circusbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de uitvoering van het circusdecreet van 1 maart 2019

Documenten

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Sociaal-cultureel & Transversaal
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Andere organisatie

Vereniging

Burger

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Thema's

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Verwant product
-
Labels
-
PID

2555