Overslaan en naar de inhoud gaan

Circuskunsten: Werkingssubsidie voor een circusatelier (Circusdecreet 2019)

Generieke inhoud

Titel

Circuskunsten: Werkingssubsidie voor een circusatelier (Circusdecreet 2019)

Inhoud

De Vlaamse overheid wil circusateliers structureel ondersteunen om een degelijke circuseducatieve werking te ontplooien en te bestendigen, maar ook om de aandacht voor sociaal circus te verstevigen. De kerntaak van een gesubsidieerd circusatelier is circuseducatie, maar het kan ook inzetten op creatie, productie, presentatie (door productiegroepen) en participatie (sociaal circus).

Deze dienst is actief.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze werkingssubsidie, moet uw aanvraag voldoen aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden:

  • Uw organisatie beschikt over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter en heeft haar maatschappelijke zetel in in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • U dient een tijdige en volledige aanvraag in.
  • Uw aanvraag voldoet aan de vormvereisten.
  • Uw aanvraag is in het Nederlands opgesteld.

Bovendien moet uw circusatelier jaarlijks minimaal 10.000 deelnemersuren realiseren, wat u in uw aanvraag moet kunnen aantonen.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving.

Procedure

U kunt deze werkingssubsidie om de 5 jaar aanvragen. De werkingssubsidie heeft een looptijd van 5 jaar. De meest recente subsidieperiode loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2025. De uiterste indiendatum voor de volgende periode is 1 mei 2025.

Dien uw aanvraag in via de webapplicatie KIOSK. Een subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan voor een periode van 5 jaar met een inhoudelijk en financieel luik. In KIOSK krijgt u instructies om uw aanvraag correct en volledig in te vullen.

Meer informatie over de beoordeling van de aanvraag, de toekenning van de subsidie, de verantwoording van de subsidie en het toezicht op de aanwending van de subsidie vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in de regelgeving.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag moet u een aantal bewijsstukken opladen. U krijgt daarover de nodige informatie in KIOSK.

Bedrag

Subsidie

De regelgeving legt geen minimale of maximale bedragen vast. De werkingssubsidie wordt bepaald op basis van een kwalitatieve beoordeling van uw aanvraag.

Uitzonderingen

U kunt deze subsidie niet aanvragen als uw organisatie op basis van het Circusdecreet al een werkingssubsidie ontvangt als circuswerkplaats, circusgezelschap of circuscentrum, of een projectsubsidie voor de organisatie van een festival of voor creatie en spreiding van een circusproductie.

Regelgeving

Decreet van 1 maart 2019 houdende een circusbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de uitvoering van het circusdecreet van 1 maart 2019

Documenten

Websites
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Sociaal-cultureel & Transversaal
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Andere organisatie

Vereniging

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Thema's

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Verwant product
-
Labels
-
PID

2559