Overslaan en naar de inhoud gaan

Bibliotheken: Werkingssubsidie voor de uitbouw van een aangepaste dienstverlening voor personen in een ziekenhuis of woonzorgcentrum (Decreet Lokaal Cultuurbeleid 2012)

Generieke inhoud

Titel

Bibliotheken: Werkingssubsidie voor de uitbouw van een aangepaste dienstverlening voor personen in een ziekenhuis of woonzorgcentrum (Decreet Lokaal Cultuurbeleid 2012)

Inhoud

De Vlaamse overheid subsidieert een aantal organisaties om specifieke opdrachten voor het lokale cultuurbeleid uit te voeren. Zo voorziet ze een werkingssubsidie voor een speciale bibliotheek die een aangepaste dienstverlening uitbouwt voor langdurig zieken en personen die in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis of een ziekenhuis verblijven.

Deze dienst is actief.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze werkingssubsidie, moet uw aanvraag voldoen aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden en subsidievoorwaarden.

Meer informatie over die voorwaarden vindt u in de regelgeving.

Procedure

Meer informatie over de indiendatum en de inhoud van een aanvraag vindt u in de regelgeving.

U vindt er ook meer uitleg over de beoordeling van de aanvraag, de toekenning van de subsidie, de verantwoording van de subsidie en het toezicht op de aanwending van de subsidie.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag moet u een aantal bewijsstukken opladen.

Bedrag

Subsidie

De regelgeving legt geen minimale of maximale bedragen vast. De werkingssubsidie wordt bepaald op basis van een kwalitatieve beoordeling van uw aanvraag.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Sociaal-cultureel & Transversaal
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Belgium

Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Andere organisatie

Vereniging

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Thema's

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Verwant product
-
Labels
-
PID

2611