Overslaan en naar de inhoud gaan

Cultuur: Werkingssubsidie voor Cultuurloket (Verzameldecreet 2017)

Generieke inhoud

Titel

Cultuur: Werkingssubsidie voor Cultuurloket (Verzameldecreet 2017)

Inhoud

Om de cultureel ondernemende Vlaamse spelers met raad en daad bij te staan, heeft de Vlaamse overheid Cultuurloket in het leven geroepen. Cultuurloket richt zich tot alle culturele actoren die in Vlaanderen actief zijn. Cultuurloket wil ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector bevorderen en toeleiding naar aanvullende financiering vergemakkelijken. Zo stimuleren en ondersteunen ze duurzaam ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector.

Deze dienst is actief. Deze dienst heeft geen aanvraagmogelijkheid.

Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag

Subsidie

De werkingssubsidie wordt in twee schijven uitbetaald:

  • een voorschot van 90% wordt uitbetaald in het eerste kwartaal van elk werkingsjaar
  • het saldo van 10% wordt uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijkse toezicht.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Vereniging

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Thema's

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Verwant product
-
Labels
-
PID

2737