Overslaan en naar de inhoud gaan

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): afwijkende stelsels voor jonger dan 62 jaar - zwaar beroep (vroeger brugpensioen)

Generieke inhoud

Titel

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): afwijkende stelsels voor jonger dan 62 jaar - zwaar beroep (vroeger brugpensioen)

Inhoud

Als werknemer uit een zwaar beroep kunt u recht hebben op een bedrijfstoeslag (= aanvullende vergoeding brugpensioen) bij werkloosheid.

Beschrijving
-
Voorwaarden

 • U bent ontslagen, maar niet wegens dringende redenen.
 • U heeft recht op een werkloosheidsuitkering.
 • U moet kunnen bewijzen dat u 624 dagen heeft gewerkt gedurende de 42 maanden die aan de aanvraag tot toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voorafgaan.
 • Er moet een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) zijn waarin de voorwaarden voor de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bepaald zijn.
 • U bent 60 jaar en ouder op het einde van de arbeidsovereenkomst en heeft een beroepsloopbaan van 35 jaren, waarbij u de laatste 10 of 15 jaar minstens 5 of 7 jaar gewerkt heeft in een zwaar beroep.

Procedure

U meldt zich aan bij een uitbetalingsinstelling van keuze (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen) en dient een aanvraag tot werkloosheidsuitkering in. U neemt mee:

 • het formulier C4-swt of C4asr-swt van de werkgever of C109 indien u het andere formulier niet tijdig verkreeg.
 • het formulier C17 beroepsverleden ingevuld door uzelf en het formulier C17 ingevuld door de schuldenaar van de bedrijfstoeslag.

U bent in het bezit van een controlekaart (C3-SWT) met de verplichte vermeldingen (bv. arbeid, betaalde vakantie) OF een vult een formulier C99 in wanneer zich een situatie van niet vergoedbaarheid voordeed.

U schrijft zich in bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB/ACTIRIS/...) als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen vanaf de eerste dag waarvoor de werkloosheidsuitkering wordt aangevraagd. Vraag dit na bij de uitbetalingsinstelling en vraag een formulier C17-DAB.

Wat meebrengen

 • Het formulier C4-swt of C4asr-swt van de werkgever of C109 indien u het andere formulier niet tijdig verkreeg.
 • Het formulier C17 beroepsverleden ingevuld door uzelf en het formulier C17 ingevuld door de schuldenaar van de bedrijfstoeslag.
 • U bent in het bezit van een controlekaart (C3-SWT) met de verplichte vermeldingen (bv. arbeid, betaalde vakantie) OF een vult een formulier C99 in wanneer zich een situatie van niet vergoedbaarheid voordeed.
 • Formulier C17-DAB.

Bedrag
-
Uitzonderingen

Vrijwillig ontslag, de normaal voorziene einddatum va een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, de verbreking met wederzijdse toestemming, wegens overmacht of zwaarwichtige fout komen niet in aanmerking.

Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Verwant product
-
Labels
-
PID

3024