Overslaan en naar de inhoud gaan

Forfaitaire terugbetaling van farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen

Generieke inhoud

Titel

Forfaitaire terugbetaling van farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen

Inhoud

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt de farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen terug via een forfait.

Een forfait is een vast bedrag per indicatie, behandeling of onderzoek, ongeacht de eigenlijke kostprijs van de gebruikte farmaceutische specialiteit.

Het gaat om farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen in het kader van:

 • een in-vitro fertilisatie

 • een eicel(len)donatie

 • een follikelgroeistimulatie behandeling of een intra-uteriene inseminatie behandeling (IUI).

Voorwaarden

Een farmaceutische specialiteit is vergoedbaar als ze voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

 • De ziekenhuisapotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts (zie procedure).

 • De ziekenhuisapotheker levert de farmaceutische specialiteit af.

 • De terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd: max. 6 forfaits, u bent max. 42 jaar.

Procedure

 1. De behandelend arts:
 • vult het aanvraagformulier in en geeft dat aan de patiënte. Hij is zelf verantwoordelijk voor dit formulier, dus als patiënt hoeft u dit niet te voorzien.

 • bewaart in uw medisch dossier de bewijsmiddelen dat de terugbetalingsvoorwaarden zijn nageleefd bij het voorschrift.

 1. U bezorgt de aanvraag aan het ziekenfonds.
 2. De adviserend arts van het ziekenfonds:
 • onderzoekt de aanvraag

 • kan de behandeld arts altijd om bijkomende bewijsmiddelen vragen die staven wat de behandeld arts attesteert.

 1. Indien de adviserend arts beslist de terugbetaling toe te staan, dan ontvangt u een ‘machtiging’ in de vorm van een papieren document.
 2. De behandelend arts vult een formulier in voor de facturatie en bezorgt dat aan de ziekenhuisapotheker.
 3. Indien de adviserend arts beslist om de terugbetaling niet toe te staan, dan wordt deze beslissing aan de patiënte meegedeeld.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Tegemoetkoming

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt u niets.

In andere gevallen is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt u uw persoonlijk aandeel (remgeld).

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID

3046