Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergoeding van radiofarmaceutische producten

Generieke inhoud

Titel

Vergoeding van radiofarmaceutische producten

Inhoud

Radiofarmaceutische producten is een verzameling van producten met verschillende statuten: farmaceutische specialiteiten, grondstoffen voor magistrale bereidingen, medische hulpmiddelen. De ziekteverzekering betaalt heel wat radiofarmaceutische producten volledig of gedeeltelijk terug.

Beschrijving
-
Voorwaarden

Een radiofarmaceutisch product kan terugbetaald worden als volgende 4 voorwaarden voldaan zijn:

  • De apotheker/de dienst nucleaire geneeskunde van het ziekenhuis ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
  • De dienst nucleaire geneeskunde van het ziekenhuis stelt het radiofarmaceutisch product ter beschikking.
  • Het radiofarmaceutisch product staat op de lijst van de radiofarmaceutische producten waarvoor een terugbetaling voorzien is.
  • De terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd.

Procedure

U gaat langs bij een arts.

Deze geeft u een voorschrift voor een radiofarmaceutisch product.

U neemt contact op met het ziekenhuis of de apotheker afhankelijk van het product. U geeft het voorschrift af.

De terugbetaling wordt zonder verdere aanvraagformulieren of werk van uw kant geregeld.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Tegemoetkoming

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënt niets.
In andere gevallen is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID

3048