Overslaan en naar de inhoud gaan

Terugbetaling Advance Care Planning of vroegtijdige zorgplanning voor palliatieve zorg

Generieke inhoud

Titel

Terugbetaling Advance Care Planning of vroegtijdige zorgplanning voor palliatieve zorg

Inhoud

Bent u een palliatieve patiënt, dan kan u uw verwachtingen en wensen voor de toekomstige zorg bespreken met uw huisarts. Dergelijke begeleiding door uw huisarts is nuttig gedurende het hele leven, maar is essentieel in de palliatieve fase voor een garantie op de gewenste zorg. Deze gesprekken worden volledig terugbetaald.

Een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte kan de toekomstige palliatieve zorg vooraf plannen met de huisarts en in overleg met andere betrokkenen: mantelzorger, verpleegkundige, kinesitherapeut, andere arts, enz.

Bij deze planning analyseert uw arts samen met u wat de verwachtingen en wensen over de toekomstige zorg zijn.

Het doel van dit soort gesprekken is in de eerste plaats uw wens in verband met de zorgkeuze, curatief of palliatief, te respecteren. Op die manier kunnen uw zorgbehoeften beter worden vervuld en kunnen we u beter geruststellen, waardoor uw levenskwaliteit kan verbeteren.

Het gesprek is dynamisch in de tijd en de keuzes kunnen worden herbekeken afhankelijk van het verloop van de ziekte, de wensen van de patiënt en de informatie die beschikbaar is voor de zorgverleners.

Begeleiding via Advance Care Planning (ACP) bestaat in de eerste plaats uit gesprekken met de huisarts:

  • die het globaal medisch dossier van de patiënt beheert
  • of een collega-huisarts die tot dezelfde huisartsengroepering behoort.

Tijdens die ACP-gesprekken bespreekt u met de arts minstens de volgende zaken:

  • de mogelijkheid om de door de patiënt vastgestelde therapeutische grenzen schriftelijk vast te leggen in de vorm van een “negatieve wilsverklaring” (wat de patiënt niet wil) en/of een “positieve wilsverklaring” (wat de patiënt wel wil), bijvoorbeeld een voorafgaande verklaring inzake euthanasie
  • de individuele zorgdoelstellingen met de focus op u, minder op uw ziekte
  • de eventuele aanwijzing van een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde (voor het geval de patiënt niet meer in staat is zelf te beslissen).

De inhoud van de ACP wordt vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt.

Voorwaarden

In het kader van de terugbetaling van deze vroegtijdige zorgplanning, is de PICT (Palliative Care Indicator Tool) het instrument voor de huisarts om palliatieve patiënten in een vroeger stadium te identificeren, mede op basis van de kwetsbaarheid van de patiënt en de ernst van zijn behoeften.

In eerste instantie zal de advanced care planning patiënten in de palliatieve zorg omvatten die geïdentificeerd werden op basis van de PICT-schaal. Na 3 jaar zal een evaluatie volgen.

Aarzel niet om dit onderwerp met uw arts te bespreken, zodat die zo snel mogelijk kan controleren of u samen dit proces van het plannen van uw toekomstige palliatieve zorg kunt starten.

Het bewijs dat u op basis van de PICT als palliatieve patiënt bent geïdentificeerd, wordt bewaard in uw medisch dossier.

Procedure

Bespreek dit met uw arts.

U betaalt niets, de huisarst kan zijn honorarium rechtstreeks aan uw ziekenfonds factureren via het derdebetalersysteem.

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID

3052