Overslaan en naar de inhoud gaan

Tegemoetkoming voor een hoortoestel

Generieke inhoud

Titel

Tegemoetkoming voor een hoortoestel

Inhoud

Onder bepaalde voorwaarden komt de verzekering voor geneeskundige verzorging via uw ziekenfonds tegemoet in de prijs voor een hoorapparaat.

Als u recht heeft op een tegemoetkoming, stuur dan zeker de nodige documenten naar uw ziekenfonds.

Voorwaarden

De ziekteverzekering komt pas tegemoet als een aantal voorwaarden vervuld zijn:

 • U moet de verschillende stappen doorlopen die hieronder in de onze aanvraagprocedure omschreven staan.
 • Het gehoorverlies waarmee u geconfronteerd wordt, bedraagt minstens 40 decibel aan het oor waarvoor u een hoorapparaat wil.
 • Het hoorapparaat levert u een gehoorwinst op van minimaal 5 decibel.
 • Uw hoorapparaat staat op de lijst van toegelaten hoortoestellen.(/node/76484)
 • U kocht het toestel bij een erkend audicien.

Procedure

 1. Consultatie neus-,keel- & oorarts (NKO-arts)

De arts neemt gehoortesten af en zal in functie van de resultaten wel/geen voorschrift opstellen voor het testen van een hoorapparaat.

 1. Bezoek Audicien

U bezorgt het voorschrift van de NKO-arts aan de audicien.
Als u volwassen bent, moet u ook een vragenlijst invullen.
Vervolgens ontvangt u een toestel op proef (minimaal 2 weken) en na deze periode maakt de audicien een testverslag op. Hij meldt wat de reële gehoorwinst is.
Het testverslag en de vragenlijst worden bezorgd aan de NKO-arts. Deze zal beslissen of hij een hoorapparaat voorschrijft.

 1. Bezorg uw aanvraag aan uw ziekenfonds – adviserend arts.

Volgende documenten van het aanvraagformulier dat u bij de NKO-arts krijgt, moeten aan de adviserend arts bezorgd worden:

 • Voorschrift NKO-arts test hoortoestel(len) (deel 1)
 • Het testverslag van de audicien (deel 2 )
 • Voorschrift NKO-arts plaatsing hoortoestel (deel 3)
 • De ingevuld vragenlijst (bijlage)

De adviserend arts overloopt de documenten en geeft zijn schriftelijke goedkeuring (deel 4). Hij bezorgt ze aan u en ook aan uw audicien.

 1. Plaatsing hoorapparaat.

De audicien plaatst uw definitieve hoorapparaat.

Uw audicien bezorgt u een getuigschrift van aflevering.

 1. Aanvraag tegemoetkoming

U overhandigt aan uw ziekenfonds zowel het getuigschrift van aflevering als het aanvraagformulier met de goedkeuring adviserende arts.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Hoe vaak heeft u recht op tegemoetkoming?

De hernieuwingstermijn bedraagt ten minste 3 jaar voor uw 18 de verjaardag.
Na de leeftijd van 18 jaar bedraagt de hernieuwingstermijn 5 jaar.

Deze termijnen vervallen in 2 situaties:

 • wanneer er een vermindering van 20 decibel optreedt binnen deze termijn.
 • wanneer een overschakeling noodzakelijk is van een toestel met luchtgeleding naar een toestel met beenbegeleiding.

Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Derden

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID

3056