Overslaan en naar de inhoud gaan

Uittreksel uit het sanctieregister

Generieke inhoud

Titel

Uittreksel uit het sanctieregister

Inhoud

In het sanctieregister worden lopende bestuurlijke sanctieprocedures en definitieve bestuurlijke sancties opgenomen. Via het sanctieregister kunnen het parket en andere bevoegde overheden rekening houden met eerder opgestarte procedures en opgelegde sancties, onder andere om dubbele vervolging te vermijden.

Via het sanctieregister zullen burgers en ondernemingen die bestuurlijk worden vervolgd wegens hun betrokkenheid bij misdrijven en inbreuken m.b.t. Vlaamse regelgeving, toegang hebben tot hun bestuurlijk sanctiedossier, dat alle stukken bevat waarop de bestuurlijke vervolging is gebaseerd. Burgers en ondernemingen kunnen de publicaties in het sanctieregister die op hen betrekking hebben, respectievelijk in Mijn Burgerprofiel (MBP) en het e-loket voor ondernemers bekijken.

Het is ook mogelijk om de publicaties in de vorm van een beknopt of uitgebreid uittreksel te downloaden. Het beknopt uittreksel geeft enkel de definitieve sancties weer, terwijl het uitgebreid uittreksel naast de definitieve sancties ook de lopende sanctieprocedures vermeldt.

Het bestuurlijk sanctieregister is een onderdeel van het Vlaams Handhavingsplatform, dat wordt beheerd door het Agentschap Justitie en Handhaving.

Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Bewijs

Doelgroep

Andere organisatie

Burger

Onderneming

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Burger en Overheid

Thema's

Burger en Overheid

Labels
-
PID

38129