Overslaan en naar de inhoud gaan

Vakbekwaamheid commercieel vervoer

Generieke inhoud

Titel

Vakbekwaamheid commercieel vervoer

Inhoud

Elke chauffeur met een rijbewijs C of D die daarmee commercieel vervoer doet (als professionele bestuurder), heeft het bewijs van vakbekwaamheid (code 95 op het rijbewijs) nodig.

Beschrijving
-
Procedure

Rijbewijs C

Behaalde u uw rijbewijs C

 • uiterlijk op 9 september 2009?
  • Dan volstaat het om 35 uren nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.
  • Een buitenlandse bestuurder kan de nascholing volgen in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder officieel woont.
 • vanaf 10 september 2009? Dan moet u slagen voor een examen basiskwalificatie vakbekwaamheid om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.
  • Verschillende rijscholen bieden opleidingen aan voor chauffeurs die een opleiding willen volgen. Een opleiding voor dit examen is niet verplicht, het kan ook via zelfstudie.
  • Het examen wordt afgelegd in een examencentrum.

Rijbewijs D

Behaalde u uw rijbewijs D

 • uiterlijk op 9 september 2008?
  • Dan volstaat het om 35 uren nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.
  • Een buitenlandse bestuurder kan de nascholing volgen in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder officieel woont.
 • vanaf 10 september 2008? Dan moet u slagen voor een examen basiskwalificatie vakbekwaamheid om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.
  • Verschillende rijscholen bieden opleidingen aan, indien de chauffeurs opleiding willen volgen. Een opleiding voor dit examen is niet verplicht, het kan ook via zelfstudie.
  • Het examen wordt afgelegd in een examencentrum.

Al vakbekwaamheid voor rijbewijs C of D?

Als u het bewijs van vakbekwaamheid al behaald hebt

 • voor het rijbewijs C en u wilt het ook behalen voor de categorie D
 • voor het rijbewijs D en u wilt het ook behalen voor de categorie C

dan is een aanvullend examen mogelijk.

Nog geen rijbewijs C of D?

Wie nog geen rijbewijs C of D heeft, kan onmiddellijk een gecombineerd examen afleggen:

 • rijbewijs C + vakbekwaamheid
 • rijbewijs D + vakbekwaamheid

Nascholing om de 5 jaar

Wie het bewijs van vakbekwaamheid heeft, moet om de 5 jaar nascholing (35 uren) volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs (code 95 op het rijbewijs) te behouden. Daarbij moet u voor elk thema minstens 1 module volgen en moet u minstens 1 module volgen met 3 uur achter het stuur (bv. zuinig rijden). Een bestuurder mag binnen een periode van 5 jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de code 95, niet 2 keer exact dezelfde module volgen.

Ook de volgende opleidingen kunnen in rekening genomen worden:

 • opleidingen over het vervoer van gevaarlijke goederen (voor 14 kredietpunten)
 • opleidingen over het vervoer van dieren (voor 7 kredietpunten)
 • opleidingen over omgang met personen met een handicap (voor 7 kredietpunten).

Een buitenlandse bestuurder kan de nascholing volgen in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder officieel woont.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Bedrag

Theorie vakbekwaamheid C/D

 • meerkeuzevragen: 73 euro
 • casestudy’s: 61 euro
 • mondelinge proef: 127 euro
 • aanvullende retributie voor een theorie-examen in vertraagde zitting: 107 euro
 • aanvullende retributie voor een theorie-examen met audiovertaling: 40 euro

Praktijk Vakbekwaamheid C1, C, D1, D

 • proef manoeuvres: 51 euro
 • proef basiskwalificatie: 76 euro
 • proef manoeuvres + proef basiskwalificatie: 102 euro
 • proef openbare weg: 178 euro

Praktijk Vakbekwaamheid C1E, CE, D1E, DE

 • proef manoeuvres: 67 euro
 • proef basiskwalificatie: 76 euro
 • proef manoeuvres + proef basiskwalificatie: 119 euro
 • proef openbare weg: 178 euro

Uitzonderingen

Vrijstellingen

Er is een vrijstelling van de verplichting om het bewijs van vakbekwaamheid te hebben voor chauffeurs van

 • voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer, diensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en de medische noodvervoersdiensten, als het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast
 • voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op technische verbetering ervan, herstelling, onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld
  • voertuigen waarvoor een rijbewijs D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, als het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is
  • voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd
 • voertuigen die worden aangewend in geval van noodtoestanden of toegewezen aan reddingsopdrachten, met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp
 • voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commercieel goederen- en personenvervoer
 • voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, uitrusting of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de voornaamste activiteit is van de bestuurder
  • voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd
 • voertuigen die landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven gebruiken om goederen te vervoeren in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of als ze verder rijden dan 50 kilometer vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset
  • voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd

Regelgeving

 • Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
Belgium

Type

Toelating

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Mobiliteit en Openbare Werken

Thema's

Mobiliteit en Openbare Werken

Verwant product
-
Labels
-
PID

38742