Nieuwe producten

PID Titel Thema Aangemaakt
2819 Centraal Inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders (CIR) Bouwen en Wonen 03/10/2022
2817 Decreet VFL van 30 maart 1999: Werking Vlaams Fonds voor de Letteren Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2816 Mediadecreet van 29 maart 2009: Werking Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2807 Jaarlijks Uitgavendecreet: Werking Hefboom Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2808 Jaarlijks Uitgavendecreet: Werking Onderzoekssteunpunt Cultuur Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2809 Decreet Rand van 7 mei 2004: Werking Museum Felix De Boeck Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2810 Cultureel Erfgoeddecreet van 6 juli 2012: Periodieke Cultureel-erfgoedpublicatie Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2811 Decreet Rand van 7 mei 2004: Werking De Rand Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2813 Decreet Vlaams Audiovisueel Fonds van 13 april 1999: Werking Vlaams Audiovisueel Fonds - Game Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2814 Decreet Vlaams Audiovisueel Fonds van 13 april 1999: Werking Vlaams Audiovisueel Fonds - Media Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2815 Mediadecreet van 29 maart 2009: Werking Vlaamse Regulator voor de Media Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2812 Decreet Vlaams Audiovisueel Fonds van 13 april 1999: Werking Vlaams Audiovisueel Fonds - Film Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2801 Jaarlijks Uitgavendecreet: Deelname Europees Observatorium Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2797 Kunstendecreet van 23 april 2021: Aankoop Kunst Collectie Vlaamse Gemeenschap Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2806 Kunstendecreet van 13 december 2013: Residentiebeurs (eerder: Residentietoelage) Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2805 Decreet Cultuurprijzen van 20 december 2013: Prijs Vlaamse Gemeenschap Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2804 Kunstendecreet van 13 december 2013: Project Netwerkorganisatie Professionele Kunsten Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2803 Jaarlijks Uitgavendecreet: Prijs Koiningin Elisabethwedstrijd Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2802 Jaarlijks Uitgavendecreet: Onderzoek en/of Ontwikkeling Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2800 Jaarlijks Uitgavendecreet: Deelname Eurimages Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2799 Noodfondsdecreet van 19 juni 2020: Bijkomende Steun Jeugdorganisatie Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2798 Jaarlijks Uitgavendecreet: Aankoop Kunst Museum Hedendaagse Kunst Antwepen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 29/09/2022
2796 Subsidies met betrekking tot regeneratieve geneeskunde Onderwijs en Wetenschap 29/09/2022
2818 Minimale levering elektriciteit voor wie Prepaid en exclusief nachttarief heeft 27/09/2022
2795 Betaalbaar Huren Antwerpen Bouwen en Wonen 20/09/2022
2794 Fayatbeurs Onderwijs en Wetenschap 20/09/2022
2793 Energieprestatiecertificaat Milieu en Energie 15/09/2022
2792 Werkingsubsidie digitalisering aan V-ICT-OR Burger en Overheid 13/09/2022
2791 Werkingsubsidie digitalisering aan VVSG Burger en Overheid 13/09/2022
2790 Begeleiding en integratie van ontheemden Burger en Overheid 12/09/2022

Paginatie