Nieuwe producten

PID Titel Aflopend sorteren Thema Aangemaakt
37890 Administratieve procedure overbewoning Bouwen en Wonen 21/11/2023
37758 Beheer van verenigingsgegevens in het Verenigingsregister Cultuur, Sport en Vrije Tijd 17/11/2023
Beroepsziekte - Terugbetaling van verplaatsingskosten (privésector) Economie en Werk 20/11/2023
38555 Beroepsziekte - Terugbetaling van verplaatsingskosten (provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) Economie en Werk 20/11/2023
37734 Cultuur: Begeleiding van filmdistributeurs en -producenten voor het krijgen of behouden van een classificatielicentie voor films Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37735 Cultuurwerk: Projectsubsidie voor een klein bovenlokaal cultuurproject Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37719 DWVG - ZORG - Financiering sectoren Overnamedecreet - VIA6 Kwaliteit 13/11/2023
38738 Erkenning van verenigingen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 01/12/2023
75064 Getuigschrift van vakbekwaamheid Economie en Werk 08/11/2023
37736 Immaterieel cultureel erfgoed: Erkenning als immaterieel cultureel erfgoed Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37737 Immaterieel cultureel erfgoed: Erkenning als immaterieelerfgoedelement of borgingspraktijk voor een multinationale voordracht voor de Unesco-lijsten rond immaterieel cultureel erfgoed Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37738 Immaterieel cultureel erfgoed: Erkenning als immaterieelerfgoedelement of borgingspraktijk voor een nationale voordracht voor de Unesco-lijsten rond immaterieel cultureel erfgoed Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37739 Immaterieel cultureel erfgoed: Erkenning als inspirerend voorbeeld rond het borgen van immaterieel cultureel erfgoed Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
38736 Infrastructuursubsidie verenigingen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 01/12/2023
38737 Jubileumsubsidie verenigingen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 01/12/2023
37740 Media-initiatieven: Werkingssubsidie voor een organisatie met een bijzondere opdracht in het mediaveld Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
38836 Persoonlijke datakluis voor het delen van studentenattesten Burger en Overheid 05/12/2023
37741 Professionele kunsten: Benoeming als lid van de pool van experten voor het Kunstendecreet Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37742 Professionele kunsten: Erkenning als kunstinstelling Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
38739 Projectsubsidies Burger en Overheid 01/12/2023
38705 Subsidie Levend Water Milieu en Energie 30/11/2023
38681 Subsidie vergroening mobiliteit - omschakeling naar zero-emissie en alternatieve brandstoffen Mobiliteit en Openbare Werken 29/11/2023
75069 Subsidie voor de versterking van gemeenten naar aanleiding van de inflatie Burger en Overheid 14/11/2023
75068 Subsidie voor een erkende onroerenderfgoedgemeente Bouwen en Wonen 10/11/2023
38839 Subsidies aan het Steunpunt welzijn, volksgezondheid en gezin – VSB Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
75065 Toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren Economie en Werk 08/11/2023
38129 Uittreksel uit het sanctieregister Burger en Overheid 23/11/2023
38742 Vakbekwaamheid commercieel vervoer Mobiliteit en Openbare Werken 01/12/2023
75067 Vermindering in de erfbelasting voor kinderen van de overledene jonger dan 21 jaar Welzijn en Gezondheid 10/11/2023
38254 Versterking kleine gemeenten met faciliteiten Burger en Overheid 24/11/2023

Paginatie