Gewijzigde producten

PID Titel Thema Gewijzigd
3056 Tegemoetkoming voor een hoortoestel Welzijn en Gezondheid 06/12/2023
3052 Terugbetaling Advance Care Planning of vroegtijdige zorgplanning voor palliatieve zorg Welzijn en Gezondheid 06/12/2023
3050 Extra tegemoetkoming in de prijs van voorbehoedsmiddelen Welzijn en Gezondheid 06/12/2023
3049 Terugbetaling van actieve verbandmiddelen om chronische wonden te verzorgen Welzijn en Gezondheid 06/12/2023
3048 Vergoeding van radiofarmaceutische producten Welzijn en Gezondheid 06/12/2023
3047 Terugbetaling voor kortdurende zuurstoftherapie Welzijn en Gezondheid 06/12/2023
3046 Forfaitaire terugbetaling van farmaceutische specialiteiten gebruikt bij vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen Welzijn en Gezondheid 06/12/2023
1521 Theoretisch jachtexamen Milieu en Energie 06/12/2023
1520 Praktisch jachtexamen Milieu en Energie 06/12/2023
216 EPC voor publiek gebouw Bouwen en Wonen 06/12/2023
3045 Terugbetaling griepvaccin voor risicogroepen Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
3044 Gedeeltelijke terugbetaling geneesmiddelen bij apothekers/ziekenhuis Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
3043 Gedeeltelijke terugbetaling bezoeken en raadplegingen van algemeen geneeskundigen en artsen-specialisten Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
3040 Recht op schuldsaldoverzekering na ziekte Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
665 Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een woonmaatschappij Bouwen en Wonen 05/12/2023
3038 Tegemoetkomingen in de kosten van zorg bij aanhoudende COVID-19-symptomen Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
3037 Terugbetaling van diëtiek voor kinderen met overgewicht of obesitas Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
3035 Tegemoetkoming in de kosten voor behandeling van kinderen en adolescenten met nierziekten in gespecialiseerde centra Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
3033 Tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra voor personen met een neuromusculaire ziekte Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
3032 Tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in revalidatiecentra voor personen met locomotorische en neurologische aandoeningen Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
38839 Subsidies aan het Steunpunt welzijn, volksgezondheid en gezin – VSB Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
38836 Persoonlijke datakluis voor het delen van studentenattesten Burger en Overheid 05/12/2023
3031 Tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra voor personen met hersenverlamming Welzijn en Gezondheid 05/12/2023
3026 Vergoeding voor asbestose, larnyxkanker, longkanker, mesolithioom en bilaterale diffuse verdikkingen door het werk Economie en Werk 05/12/2023
3030 Vergoeding bij asbestziekte Economie en Werk 05/12/2023
3028 Verplaatsingsvergoeding bij medische redenen verplaatsing in het kader van arbeidsongevallen Economie en Werk 05/12/2023
3027 Vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid na arbeidsongeval Economie en Werk 05/12/2023
3025 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): afwijkende stelsels voor jonger dan 62 jaar - statuut mindervalide, of ernstige lichamelijke problemen (vroeger brugpensioen) Economie en Werk 05/12/2023
3023 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): afwijkende stelsels voor jonger dan 62 jaar - zwaar beroep, nachtarbeid of medische ongeschiktheid (vroeger brugpensioen) Economie en Werk 05/12/2023
1217 Stemmen met een volmacht Burger en Overheid 05/12/2023