Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewijzigde producten

PID Titel Thema Gewijzigd
45652 Subsidie voor ontharding en vergroening Milieu en Energie 24/04/2024
Subsidie voor de aanleg van een bloemenweide Milieu en Energie 24/04/2024
45642 Subsidie voor het saneren van een stookolietank Bouwen en Wonen 24/04/2024
45640 Betaalbaar internet voor thuis 24/04/2024
Oproep vereenvoudiging bovenlokale samenwerking Burger en Overheid 24/04/2024
1432 Totaalrenovatiebonus (BENO-pass) van Fluvius Bouwen en Wonen 24/04/2024
1993 Energielening+ (voor erfenissen en schenkingen tot en met 31-8-2022) Bouwen en Wonen 24/04/2024
2113 EPC-labelpremie bij energierenovatie (Fluvius) Bouwen en Wonen 24/04/2024
1232 Octrooi of patent Economie en Werk 23/04/2024
661 Erfbelasting Welzijn en Gezondheid 23/04/2024
662 Vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning voor de langstlevende partner Welzijn en Gezondheid 23/04/2024
660 Schenkbelasting (Registratiebelasting) Welzijn en Gezondheid 23/04/2024
1239 Vrijstelling van schenkbelasting voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen Burger en Overheid 23/04/2024
1446 Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap (PAB) Welzijn en Gezondheid 23/04/2024
700 Erfgoedpremie voor beschermde monumenten en landschappen - standaardprocedure Cultuur, Sport en Vrije Tijd 23/04/2024
1544 Erfgoedpremie beschermde monumenten en landschappen - bijzondere procedure Cultuur, Sport en Vrije Tijd 23/04/2024
2410 Mijn VerbouwLening Bouwen en Wonen 22/04/2024
45588 Oproep Emissievrije stedelijke distributie Economie en Werk 22/04/2024
45587 Oproep Gebiedsregisseurs (REGIE) Economie en Werk 22/04/2024
222 Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning Milieu en Energie 22/04/2024
462 Heffing op de waterverontreiniging Bouwen en Wonen 22/04/2024
241 Sociaal tarief of vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging Milieu en Energie 22/04/2024
487 Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's Onderwijs en Wetenschap 19/04/2024
1461 Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen Onderwijs en Wetenschap 19/04/2024
1435 Professionele erkenning van een buitenlandse beroepskwalificatie in het onderwijs Onderwijs en Wetenschap 19/04/2024
735 Elektronische vreemdelingenkaart Burger en Overheid 19/04/2024
949 Belgisch paspoort Burger en Overheid 19/04/2024
1507 Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen Burger en Overheid 19/04/2024
2886 Cofinanciering van ICT-veiligheidsaudits bij lokale besturen (ABB) Burger en Overheid 19/04/2024
1524 Generieke terugmelding Burger en Overheid 19/04/2024