Gewijzigde producten

PID Aflopend sorteren Titel Thema Gewijzigd
Beroepsziekte - Terugbetaling van verplaatsingskosten (privésector) Economie en Werk 27/11/2023
134 Leefloon Welzijn en Gezondheid 21/11/2023
136 Overlevingspensioen Burger en Overheid 20/11/2023
157 Geboorteaangifte Burger en Overheid 21/11/2023
173 Huwelijksaangifte Burger en Overheid 09/11/2023
186 Jachtverlof en jachtvergunning Milieu en Energie 28/11/2023
187 Visverlof Milieu en Energie 28/11/2023
190 Een diploma secundair onderwijs behalen via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs) Onderwijs en Wetenschap 22/11/2023
195 Erkenning van een wildbeheereenheid Milieu en Energie 28/11/2023
196 Subsidies voor wildbeheereenheden Milieu en Energie 28/11/2023
213 Erasmus+: uitwisselingsprogramma en beurs Onderwijs en Wetenschap 16/11/2023
216 EPC voor publiek gebouw Bouwen en Wonen 06/12/2023
222 Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning Milieu en Energie 01/12/2023
241 Sociaal tarief en vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging Milieu en Energie 01/12/2023
246 Kaart voor kosteloos begeleiden van een persoon met een handicap op het openbaar vervoer Mobiliteit en Openbare Werken 14/11/2023
247 Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap Mobiliteit en Openbare Werken 14/11/2023
399 Afschotplan voor grofwild Milieu en Energie 28/11/2023
417 Compensatieplicht bij ontbossing Milieu en Energie 24/11/2023
435 Verplichte haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen voor grote gebouwen Milieu en Energie 09/11/2023
462 Heffing op de waterverontreiniging Bouwen en Wonen 01/12/2023
532 Milieueffectrapport (MER) Milieu en Energie 08/11/2023
538 Erkenning als laboratorium voor water, lucht of bodembescherming en de registratie als monsternemer bodembescherming Milieu en Energie 30/11/2023
539 Erkenning als opleidingscentrum voor technici gasvormige brandstof, vloeibare brandstof of verwarmingsaudit Milieu en Energie 30/11/2023
540 Erkenning als milieucoördinator Milieu en Energie 30/11/2023
541 Erkenning als opleidingscentrum voor de aanvullende vorming van milieucoördinatoren Milieu en Energie 30/11/2023
542 Erkenning als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige) Milieu en Energie 30/11/2023
544 Erkenning als opleidingscentrum voor de koeltechnicus Milieu en Energie 30/11/2023
546 Erkenning als technicus brandbeveiligingsapparatuur Milieu en Energie 08/11/2023
547 Erkenning als opleidingscentrum voor de technicus klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen Milieu en Energie 30/11/2023
549 Erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit Milieu en Energie 30/11/2023