Gewijzigde producten

PID Titel Thema Gewijzigd
2430 Premie voor investeringen na de uitvoering van een energieaudit in niet-residentiële gebouwen Milieu en Energie 04/12/2023
2986 Verwarmingstoelage bij pensioen voor mijnwerkers Milieu en Energie 04/12/2023
2983 Verminderingskaart voor RSZ bij collectief ontslag na herstructurering Economie en Werk 04/12/2023
2978 Vergoeding bij definitieve stopzetting van schadelijk werk Economie en Werk 04/12/2023
2973 Verbod op nachtwerk en overwerk voor zwangere vrouwen Economie en Werk 04/12/2023
2962 Tegemoetkoming bij medische ongevallen Welzijn en Gezondheid 04/12/2023
2959 Subsidiaire vergoeding voor slachtoffers van opzettelijke geweldsdaden Burger en Overheid 04/12/2023
687 Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door ondernemingen Economie en Werk 04/12/2023
38743 Vormingsmoment voor begeleiders Mobiliteit en Openbare Werken 01/12/2023
38742 Vakbekwaamheid commercieel vervoer Mobiliteit en Openbare Werken 01/12/2023
2029 Kwalificatiekaart bestuurder Mobiliteit en Openbare Werken 01/12/2023
1446 Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap (PAB) Welzijn en Gezondheid 01/12/2023
38739 Projectsubsidies Burger en Overheid 01/12/2023
38736 Infrastructuursubsidie verenigingen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 01/12/2023
38738 Erkenning van verenigingen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 01/12/2023
38737 Jubileumsubsidie verenigingen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 01/12/2023
38735 Werkingssubsidie seniorenverenigingen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 01/12/2023
222 Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning Milieu en Energie 01/12/2023
462 Heffing op de waterverontreiniging Bouwen en Wonen 01/12/2023
241 Sociaal tarief en vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging Milieu en Energie 01/12/2023
538 Erkenning als laboratorium voor water, lucht of bodembescherming en de registratie als monsternemer bodembescherming Milieu en Energie 30/11/2023
542 Erkenning als veiligheidsrapporteringsdeskundige (VR-deskundige) Milieu en Energie 30/11/2023
540 Erkenning als milieucoördinator Milieu en Energie 30/11/2023
549 Erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit Milieu en Energie 30/11/2023
550 Erkenning als technicus stookolietanks Milieu en Energie 30/11/2023
1798 Erkenning als MER-coördinator Milieu en Energie 30/11/2023
1940 Erkenning als milieudeskundige geluid en trillingen Milieu en Energie 30/11/2023
1941 Erkenning als milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen Milieu en Energie 30/11/2023
2492 Aanvaarding als bevoegd deskundige in de opslag van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen Milieu en Energie 30/11/2023
1942 Erkenning als milieudeskundige bodemcorrosie Milieu en Energie 30/11/2023