Gewijzigde producten

PID Titel Thema Gewijzigd
3061 Adoptieverlof en -uitkering voor zelfstandigen Economie en Werk 21/11/2023
37890 Administratieve procedure overbewoning Bouwen en Wonen 21/11/2023
157 Geboorteaangifte Burger en Overheid 21/11/2023
783 Akte van geboorte Burger en Overheid 21/11/2023
37758 Beheer van verenigingsgegevens in het Verenigingsregister Cultuur, Sport en Vrije Tijd 21/11/2023
3092 Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen Mobiliteit en Openbare Werken 20/11/2023
613 Subsidies voor leesbevordering Cultuur, Sport en Vrije Tijd 20/11/2023
3094 “Terug-naar-werktraject” voor arbeidsongeschikte werknemers en werklozen Economie en Werk 20/11/2023
2339 Subsidies aan prioritaire onroerenderfgoedpartners Bouwen en Wonen 20/11/2023
2345 Premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem Cultuur, Sport en Vrije Tijd 20/11/2023
2344 Premie voor buitensporige opgravingskosten bij verplicht archeologisch onderzoek Cultuur, Sport en Vrije Tijd 20/11/2023
2853 Premie voor archeologisch onderzoek van menselijke inhumatieresten Cultuur, Sport en Vrije Tijd 20/11/2023
612 Subsidie voor sensibiliserende initiatieven van de Vlaamse Gebarentaal Cultuur, Sport en Vrije Tijd 20/11/2023
2359 Premie van Fluvius voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen voor dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw Milieu en Energie 20/11/2023
1545 Onderzoekspremie voor beschermde monumenten en landschappen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 20/11/2023
635 Erkenning en subsidiëring van cultuureducatieve verenigingen Cultuur, Sport en Vrije Tijd 20/11/2023
3117 Beroepsziekten - Terugbetaling van gezondheidszorgen (privésector) Economie en Werk 20/11/2023
673 Tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten voor internationale samenwerking rond volksontwikkeling en lokaal cultuurbeleid Cultuur, Sport en Vrije Tijd 20/11/2023
2334 Subsidie erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten Bouwen en Wonen 20/11/2023
75068 Subsidie voor een erkende onroerenderfgoedgemeente Bouwen en Wonen 20/11/2023
3118 Beroepsziekten - Terugbetaling van gezondheidszorgen (provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) Economie en Werk 20/11/2023
1511 Erkenning als metaaldetectorist Cultuur, Sport en Vrije Tijd 20/11/2023
136 Overlevingspensioen Burger en Overheid 20/11/2023
3120 Beroepsziekte - Tijdelijk stopzetten van een schadelijke beroepsactiviteit Economie en Werk 17/11/2023
3122 Beroepsziekte - definitief stopzetten van een schadelijke beroepsactiviteit Economie en Werk 17/11/2023
1951 Erkenning en financiering van initiatieven van beschut wonen Welzijn en Gezondheid 17/11/2023
1947 Retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen na afschaffing van terugdraaiende teller Milieu en Energie 17/11/2023
1999 Bijkomende retroactieve investeringspremie voor eigenaars van een warmtepomp én zonnepanelen na afschaffing van terugdraaiende teller Milieu en Energie 17/11/2023
2000 Retroactieve investeringspremie voor eigenaars van een microwarmte-krachtkoppeling of kleine windmolen na afschaffing van terugdraaiende teller Milieu en Energie 17/11/2023
37742 Professionele kunsten: Erkenning als kunstinstelling Cultuur, Sport en Vrije Tijd 17/11/2023