Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewijzigde producten

PID Titel Thema Gewijzigd
2920 STEM–Gangmaker Economie en Werk 17/05/2024
517 Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten Milieu en Energie 17/05/2024
620 Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen Bouwen en Wonen 17/05/2024
1411 Omgevingsvergunning Milieu en Energie 17/05/2024
687 Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door ondernemingen Economie en Werk 17/05/2024
680 Een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen via de Examencommissie secundair onderwijs Onderwijs en Wetenschap 16/05/2024
1131 Een diploma secundair onderwijs behalen: via welke weg? Onderwijs en Wetenschap 16/05/2024
242 Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties Milieu en Energie 16/05/2024
751 Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten Economie en Werk 16/05/2024
1470 Passende beoordeling Milieu en Energie 16/05/2024
1474 De voortoets Milieu en Energie 16/05/2024
1461 Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen Onderwijs en Wetenschap 16/05/2024
1435 Professionele erkenning van een buitenlandse beroepskwalificatie in het onderwijs Onderwijs en Wetenschap 16/05/2024
46023 Dzorg - Sociale akkoorden 16/05/2024
46017 Algemene gemeentebelasting voor gezinnen Burger en Overheid 16/05/2024
Dzorg - projectsubsidies preventieve gezondheidszorg Welzijn en Gezondheid 16/05/2024
539 Erkenning als opleidingscentrum voor technici gasvormige brandstof, vloeibare brandstof of verwarmingsaudit Milieu en Energie 15/05/2024
2006 Erkenning als opleidingscentrum voor technici stookolietanks Milieu en Energie 15/05/2024
549 Erkenning als technicus vloeibare brandstof, technicus gasvormige brandstof of technicus verwarmingsaudit Milieu en Energie 15/05/2024
550 Erkenning als technicus stookolietanks Milieu en Energie 15/05/2024
372 Verplichte verwarmingsaudit voor cv-installatie die ouder is dan 5 jaar Bouwen en Wonen 15/05/2024
663 Recht op hypotheekvestiging (Registratiebelastingen) Bouwen en Wonen 14/05/2024
664 Verdeelrechten (Registratiebelastingen) Bouwen en Wonen 14/05/2024
2405 Werkings- en personeelssubsidie aan Verhuurdersorganisaties Bouwen en Wonen 14/05/2024
45952 Erkenning verhuurdersorganisaties Bouwen en Wonen 14/05/2024
1467 Subsidie voor ecologisch en veilig transport (EVT) (stopgezet) Economie en Werk 14/05/2024
Vastgoedinlichtingen voor overdracht Bouwen en Wonen 14/05/2024
688 Vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders Bouwen en Wonen 14/05/2024
650 Minimale levering van aardgas voor wie prepaid heeft Bouwen en Wonen 14/05/2024
2818 Minimale levering elektriciteit voor wie Prepaid en exclusief nachttarief heeft Milieu en Energie 14/05/2024