Gewijzigde producten

PID Titel Thema Gewijzigd
2624 Professionele kunsten: Werkingssubsidie voor een kunstinstelling Cultuur, Sport en Vrije Tijd 17/11/2023
37741 Professionele kunsten: Benoeming als lid van de pool van experten voor het Kunstendecreet Cultuur, Sport en Vrije Tijd 17/11/2023
37740 Media-initiatieven: Werkingssubsidie voor een organisatie met een bijzondere opdracht in het mediaveld Cultuur, Sport en Vrije Tijd 17/11/2023
37739 Immaterieel cultureel erfgoed: Erkenning als inspirerend voorbeeld rond het borgen van immaterieel cultureel erfgoed Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37738 Immaterieel cultureel erfgoed: Erkenning als immaterieelerfgoedelement of borgingspraktijk voor een nationale voordracht voor de Unesco-lijsten rond immaterieel cultureel erfgoed Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37737 Immaterieel cultureel erfgoed: Erkenning als immaterieelerfgoedelement of borgingspraktijk voor een multinationale voordracht voor de Unesco-lijsten rond immaterieel cultureel erfgoed Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37736 Immaterieel cultureel erfgoed: Erkenning als immaterieel cultureel erfgoed Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37735 Cultuurwerk: Projectsubsidie voor een klein bovenlokaal cultuurproject Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
37734 Cultuur: Begeleiding van filmdistributeurs en -producenten voor het krijgen of behouden van een classificatielicentie voor films Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
3022 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op een leeftijd jonger dan 62 jaar: afwijkend stelsel voor werknemers met een zeer lange loopbaan Economie en Werk 16/11/2023
2640 Televisie-omroeporganisatie: Werkingssubsidie voor een erkende regionale televisieomroep Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
2639 Televisie-omroeporganisatie: Projectsubsidie voor het toegankelijk maken van programma's van lineaire en niet-lineaire televisiediensten Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
3100 Beroepsziekte - Vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (privésector) Economie en Werk 16/11/2023
3104 Beroepsziekte - vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) Economie en Werk 16/11/2023
213 Erasmus+: uitwisselingsprogramma en beurs Onderwijs en Wetenschap 16/11/2023
3021 Tegemoetkoming in de kosten voor behandeling in gespecialiseerde centra voor personen met spina bifida en/of een bewezen vorm van gekluisterd ruggenmerg syndroom Welzijn en Gezondheid 16/11/2023
3020 Tegemoetkoming in de prijs van de behandeling door gespecialiseerde centra voor kinderen en adolescenten die een neurologische stoornis gekoppeld aan een psychiatrische stoornis hebben Welzijn en Gezondheid 16/11/2023
3103 Rouwuitkering voor zelfstandigen Economie en Werk 16/11/2023
2741 Roerend cultureel erfgoed: Werkingssubsidie voor het Studiecentrum Vlaamse Muziek Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
3105 Recht op buitengerechtelijke bescherming Welzijn en Gezondheid 16/11/2023
3018 Tegemoetkoming in de kosten voor de behandeling van beginnende dementie in geheugenklinieken Welzijn en Gezondheid 16/11/2023
2554 Roerend cultureel erfgoed: Werkingssubsidie voor een steunpunt Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
3017 Tussenkomst in het programma van globale tenlastenneming voor patiënten met een ernstige neurologische ziekte in een gevorderd stadium Welzijn en Gezondheid 16/11/2023
3015 Tegemoetkoming in de kosten voor de behandeling van epilepsie in gespecialiseerde centra Welzijn en Gezondheid 16/11/2023
3013 Tegemoetkoming in de kosten van een behandeling in een hartrevalidatiecentrum Welzijn en Gezondheid 16/11/2023
2553 Roerend cultureel erfgoed: Werkingssubsidie voor een periodieke publicatie Cultuur, Sport en Vrije Tijd 16/11/2023
3102 Beroepsziekte - Vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid Economie en Werk 16/11/2023
3012 Rouwverlof Economie en Werk 16/11/2023
3106 Beroepsziekte - vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid (provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) Economie en Werk 16/11/2023
3011 Tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van geavanceerde of dure technologieën in een gespecialiseerd centrum voor mensen met diabetes Welzijn en Gezondheid 16/11/2023