Gewijzigde producten

PID Titel Thema Gewijzigd
2997 Forfait voor onbehandelbare urine-incontinentie Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2995 Tegemoetkoming in de reiskosten van dialysepatiënten Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2634 Professionele kunsten: Tussenkomst in de kosten voor deelname aan een buitenlandse activiteit met een presentatiemoment Cultuur, Sport en Vrije Tijd 14/11/2023
2993 Tegemoetkoming in de kosten van de opvolging van patiënten met hemofilie door een gespecialiseerd centrum Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2992 Tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding in een gespecialiseerd centrum van patiënten die drager zijn van HIV of die leiden aan aids Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
75020 Vergoeding voor thuishospitalisatie voor oncologie en antibioticatherapie Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2990 Tegemoetkoming voor begeleidingsgesprekken voor astmapatiënten in de apotheek Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2989 Tegemoetkoming in de kosten van een revalidatie in een gespecialiseerd centrum bij ernstige chronische ademhalingsstoornissen Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2988 Tegemoetkoming in de kosten van chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2632 Professionele kunsten: Projectsubsidie voor een initiatief van een kunstenaar, een kunstwerker of een kunstenorganisatie Cultuur, Sport en Vrije Tijd 14/11/2023
2987 Tegemoetkoming in de kosten van een thuisbehandeling bij het slaapapneusyndroom Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2985 Tegemoetkoming in de kosten van chronische mechanische ademhalingsondersteuning thuis voor sommige obese patiënten Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2984 Tegemoetkoming in de kosten van langdurige zuurstoftherapie thuis Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2631 Professionele kunsten: Projectsubsidie voor de internationale presentatie van een kunstproductie Cultuur, Sport en Vrije Tijd 14/11/2023
2633 Professionele kunsten: Beurs voor een residentie in binnen- of buitenland Cultuur, Sport en Vrije Tijd 14/11/2023
2980 Tegemoetkoming in de kosten van psychosociale ondersteuning en de mogelijkheid tot autopsie bij het onverklaard overlijden van jonge kinderen Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2979 Ter beschikking stellen van een cardiorespiratoire thuismonitor bij pasgeborenen en zuigelingen Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2977 Tegemoetkoming in de kosten voor opvolgingsonderzoeken in gespecialiseerde centra voor prematuur geboren kinderen Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2629 Professionele kunsten: Beurs voor bewezen talent Cultuur, Sport en Vrije Tijd 14/11/2023
2630 Professionele kunsten: Beurs voor opkomend talent Cultuur, Sport en Vrije Tijd 14/11/2023
2975 Tegemoetkoming in de vervoerskosten van rolstoelpatiënten Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2974 Tegemoetkoming in de reiskosten voor kinderen opgevolgd in een revalidatiecentrum Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2972 Tegemoetkoming in de prijs van contactlenzen Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2971 Tegemoetkoming in de prijs van brilglazen Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2969 Terugbetaling van stomamateriaal Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2644 Participatiebeleid: Werkingssubsidie voor een lokaal netwerk dat de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede bevordert Cultuur, Sport en Vrije Tijd 14/11/2023
2968 Forfaitaire tegemoetkoming voor thuispatiënten in een persisterende vegetatieve status Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2967 Tegemoetkoming in panoramische radiografie Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2966 Tegemoetkoming in de prijs van armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem Welzijn en Gezondheid 14/11/2023
2965 Tegemoetkoming in de prijs van steunkousen voor mensen met lymfoedeem of chronische veneuze aandoeningen Welzijn en Gezondheid 14/11/2023