Overslaan en naar de inhoud gaan

Beroepsziekte - Terugbetaling van verplaatsingskosten (privésector)

Generieke inhoud

Titel

Beroepsziekte - Terugbetaling van verplaatsingskosten (privésector)

Inhoud

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) kan tussenkomen in de verplaatsingskosten die u maakt vanwege uw beroepsziekte. Uw verplaatsingskosten worden terugbetaald als u zich moet verplaatsen op vraag van Fedris of op vraag van de arbeidsrechtbank.

Niet iedere ziekte die men op het werk oploopt is een beroepsziekte. Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt zijn door het uitoefenen van een beroep. Er bestaat een officiële lijst die een aantal beroepsziekten opsomt, maar het is ook mogelijk om een ziekte als een beroepsziekte te laten erkennen als die niet op die lijst staat.

Voorwaarden

  • U heeft een beroepsziekte.
  • U moet zich verplaatsen op vraag van Fedris of op vraag van de arbeidsrechtbank.

Procedure

U moet contact opnemen met Fedris en de juiste bewijsstukken indienen.

Wat meebrengen
-
Bedrag

Gedeeltelijk of volledige terugbetaling

Als u zich verplaatst met het openbaar vervoer, worden uw kosten volledig terugbetaald op voorwaarde dat u uw origineel vervoerbewijs indient. Als u zich verplaatst met eigen vervoer krijgt u een kilometervergoeding.

Als u zich om medische redenen met de ziekenwagen of met een taxi verplaatst, worden uw kosten volledig terugbetaald (Fedris betaalt het aandeel in de kosten terug dat niet door uw ziekenfonds wordt terugbetaald), op voorwaarde dat u vooraf toestemming gekregen hebt van de arts van Fedris.

Als u een beslissing van erkenning van een beroepsziekte hebt gekregen, krijgt u tijdens een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid per kalenderdag een forfaitair bedrag van € 0,70 als tussenkomst in uw verplaatsingskosten.

Een blijvende arbeidsongeschiktheid waarbij de component “fysieke ongeschiktheid” minstens 50 % bedraagt geeft u recht op een forfaitair bedrag van € 20 per maand als tussenkomst in uw verplaatsingskosten.

Uitzonderingen

Parkingkosten worden niet terugbetaald.

Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Federale overheid

Afleverende dienst

Federale overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied

Federaal

Thema

Economie en Werk

Thema's

Economie en Werk

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID

38554