Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentelijke toelage voor gastgezinnen

Generieke inhoud

Titel

Gemeentelijke toelage voor gastgezinnen

Inhoud

Bent u een gastgezin voor de opvang van binnenlandse en/of buitenlandse kansarme kinderen en jongeren? Dan voorziet de gemeente een financiële toelage.

Beschrijving
-
Voorwaarden

  • Het gezin moet minimum 1 week (aaneensluitend) per jaar fungeren als gastgezin. Verblijf met overnachtingen tijdens de opvangperiode op andere plaatsen dan de woonplaats van het gastgezin komen niet in aanmerking.
  • De opvang van kinderen of jongeren in een gastgezin gebeurt via een erkende sociale organisatie of groepering die de kans tot opvang regelde. Het aantal opvangdagen wordt officieel bekrachtigd door deze erkende organisatie. Over mogelijke twijfelgevallen beslist het college van burgemeester en schepenen.
  • Elk volwassen lid van het gastgezin moet een attest van goed gedrag en zeden (model 2) kunnen voorleggen.

Procedure

  • Het gastgezin bezorgt elk jaar het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken aan de gemeente.
  • De uitbetaling gebeurt na een positieve beoordeling van de aanvraag.

Wat meebrengen

  • Het aanvraagformulier
  • Attest van goed gedrag en zeden (model 2) van elk van de volwassen gezinsleden
  • Attest van de erkende organisatie met vermelding van het aantal opvangdagen

Bedrag
-
Uitzonderingen

Deze toelage geldt niet voor adoptie- en pleegzorgkinderen.

Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Lokale overheid

Afleverende dienst

Lokale overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Burger

Geografische toepassingsgebied
-
Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID

45942