Overslaan en naar de inhoud gaan

Vastgoedinlichtingen voor overdracht

Generieke inhoud

Titel

Vastgoedinlichtingen voor overdracht

Inhoud

In het Vastgoedinformatieplatform wordt betrouwbare vastgoedinformatie over een perceel snel verzameld, in het kader van een verkoop, langdurige verhuur of een andere vorm van overdracht waarbij de verwerver (potentiële koper) zo goed mogelijk wordt geïnformeerd over het perceel en het gebouw/de gebouwen.

De aanvrager verkrijgt de vastgoedinlichtingen voor overdracht via één eenvoudig kanaal. Het platform verzamelt data uit centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verder verrijkt met gevalideerde lokale data. De aanvrager ontvangt het resultaat via het Vlaamse webportaal, als PDF of in een eigen toepassing.

Beschrijving
-
Voorwaarden
-
Procedure

Alle aanvragen voor de vastgoedinlichtingen (voorheen: notarisbrief, stedenbouwkundig uittreksel of stedenbouwkundige inlichtingen) verlopen nu via het Vastgoedinformatieplatform. Hoe een aanvraag verloopt, hangt af van welk type aanvrager u bent:

  • Als notaris kunt u terecht in de IBOT-applicatie in uw eNotariaat. In deze applicatie is Vastgoedinformatieplatform reeds geïntegreerd.
  • Als makelaar kunt u terecht in de RealSmart-applicatie, of rechtstreeks in het Vlaamse webportaal.
  • Als eigenaar van een perceel, of als gerechtigde overheid, kunt u terecht in het Vlaamse webportaal.

Meer info over de laatste stand van zaken

Wat meebrengen
-
Bedrag
-
Uitzonderingen
-
Regelgeving
-

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Advies en begeleiding

Doelgroep

Andere organisatie

Onderneming

Vereniging

Lokaal bestuur

Geografische toepassingsgebied

Vlaamse Gewest

Thema

Bouwen en Wonen

Thema's

Bouwen en Wonen

Verwant product
Labels
-
PID

45967