Overslaan en naar de inhoud gaan

Dzorg - projectsubsidies preventieve gezondheidszorg

Generieke inhoud

Titel

Dzorg - projectsubsidies preventieve gezondheidszorg

Inhoud

De Vlaamse overheid voorziet jaarlijks in haar begroting een budget voor de uitvoering van het preventief gezondheidsbeleid. Met dit budget worden onder andere vaccins aangekocht en acties ondernomen m.b.t. milieugezondheid. Daarnaast financiert Vlaanderen verschillende actoren en projecten binnen de volgende thema’s:

 • bevolkingsonderzoeken
 • middelengebruik
 • ongevallenpreventie
 • seksuele gezondheid
 • suïcidepreventie
 • voeding en beweging.

Beschrijving
-
Voorwaarden
-
Procedure
-
Wat meebrengen
-
Bedrag

Finaciële voordelen

De Vlaamse overheid voorziet jaarlijks in haar begroting een budget voor de uitvoering van het preventief gezondheidsbeleid. Met dit budget worden onder andere vaccins aangekocht en acties ondernomen m.b.t. milieugezondheid. Daarnaast financiert Vlaanderen verschillende actoren en projecten binnen de volgende thema’s:

 • bevolkingsonderzoeken
 • middelengebruik
 • ongevallenpreventie
 • seksuele gezondheid
 • suïcidepreventie
 • voeding en beweging.

Uitzonderingen
-
Regelgeving

Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Documenten

Websites
-
Documenten
-

Taxonomie

Bevoegde overheid

Vlaamse overheid

Afleverende dienst

Vlaamse overheid

Adres afleverende dienst
-
Type

Financieel voordeel

Doelgroep

Andere organisatie

Geografische toepassingsgebied

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Vlaamse Gewest

Thema

Welzijn en Gezondheid

Thema's

Welzijn en Gezondheid

Verwant product
-
Labels
-
PID
-